ژورنال دنیای نفیــــــــــس

کاشکی می شد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم

معلم

    معلم عصبی دفتر رو روی میز كوبید و داد زد: سارا ... دخترك خودش رو جمع و جور كرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم كشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟ معلم كه از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترك خیره شد و داد زد: چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نكن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت كنم! دخترك چونه ی لرزونش رو جمع كرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت: خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن... اونوقت می شه مامانم رو بستری كنیم كه دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای...
6 آبان 1390

ریشه کلمات پدر ومادر

البته قضاوت در مورد صحت وسقم این مطالب بعهده شماست که بپذیرید یا نه   @به هر حال تاریخ است دیگر@        مرد از مُردن است . زیرا زایندگی ندارد .مرگ نیز با مرد هم ریشه است. زَن از زادن است و زِندگی نیز از زن است . دُختر از ریشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی« شیر « بوده و ریشه واژه ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود به daug...
6 آبان 1390

زیباترین حس...

آموخته ام که....داشتن کودکی که در آغوش مادری به خواب رفته زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد. آموخته ام که....دعای مادر همیشه همراهمان است آموخته ام که....عشق مادر،زیباترین عشق دنیاست آموخته ام که....زندگی درکنار مادر زیباست. آموخته ام که....زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است آموخته ام که....بهشت زیر پای مادران است.مادرم! مشتاقانه منتظرم تا به دنیا بیام و بوسه به لبهای قشنگت بزنم... ...
6 آبان 1390

م مثل مادر...

دردونه زیبای من ممنونم! به خاطر بودنت در کنار منُ  به خاطر حس مادرانه ای که تو من بخشیدی  ... به خاطر روح لطیف و پاکت چرا که از وجود تو من به تمام زیباییها و حس ها قشنگ مادرانه رسیدم  ... از وجود توست که معنای واقعی اشک - لبخند و انتظار را فهمیدم  ... تو با لبخندت بهترین لحظات ناب را به من هدیه می کنی  ... و با گریه ات مرا طلب می کنی و من تمام وجودم را نثار تو می کنم.   و دوری از تو ... دوری از تو سخت ترین  لحظات برای روح مادرانه من است وقتی از تو دورم حس و قلب و روحم پیش توست تا زمانی که به  تو می رسم و تو را با تمام وجودم در آغوش می کشم تو با عشق کودکانه...
6 آبان 1390

سقف مادرانه ای که هرگز فرو نریخت!!

            وقتی گروه نجات، زن جوان را زیر آوار پیدا کرد او مرده بود اما کمک رسانان زیر نور چراغ قوه، چیز عجیبی دیدند. زن با حالتی عجیب به زمین افتاده، زانو زده و حالت بدنش زیر فشار آوار کاملا تغییر یافته بود. ناجیان تلاش می‌کردند جنازه را بیرون بیاورند که گرمای موجودی ظریف را احساس کردند. چند ثانیه بعد، سرپرست گروه، دیوانه وار فریاد زد: بیایید، زود بیایید! یک بچه اینجا است. بچه زنده است. وقتی آوار از روی جنازه مادر کنار رفت دختر سه - چهار ماهه‌ای از زیر آن بیرون کشیده شد. نوزاد کاملا سالم و در خواب عمیق بود.           ...
6 آبان 1390

براي فرزندم...

به تمام خوبيها و پاكيها و مقدسات سوگند به عشق ديدن لبخند تـــــو ســـــــت كه به اين دنـــــيـــــا پايـبـنـدم... بخند عزيز دلم!!!    ...
6 شهريور 1390

نامه دختر بچه ای به پدرش

  پدر جان تو برام اردک بگیر   یه ذره به فکر من باش من بخاطر اینکه هیچ حیوانی ندارم از شما عروسک می خواهم ولی شما هیچ توجهی نمی کنید و این بی توجهی باعث روانی شدن من می شود!   این روانی شدن باعث خود ... کردن من می شود و روزی من می میرم، تازه متوجه اشتیاهتان می شوید. اگر اردک را داشتم به خدا جیزی از شما نمی خواهم هر چند اگر بخواهم شما بهانه می آورید. می گویید: " اردک داری دیگر چه می خواهی؟"    بچه ها روزی بزرگ می شوند ولی اینطور با بچه شون رفتار نمی کنند.  ...
17 فروردين 1390