ژورنال دنیای نفیــــــــــس

کاشکی می شد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم

هفت سین زیبای سال مار آندیای عزیز

  اما بعد از چند دقیقه............. من وبابایی میگیم دست نزن تو خنده تحویل ما میدی   از بس فضولی کردی مجبور شدم هفت سین و روز میز بچینم حالا خوب شد فینگیلی من اون آخر دستت به هیچی نمیرسه ... ای جووووووووووووووووووووونم   http://andia91.niniweblog.com/  ...
10 فروردين 1392