شروع بکار وبلاگ ثمینشروع بکار وبلاگ ثمین، تا این لحظه: 8 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره

ژورنال دنیای نفیــــــــــس

جشن قدم / جشن تاتی حلما گلی با تم سیندرلا

1394/11/5 8:14
نویسنده : ثمین
3,957 بازدید
اشتراک گذاری

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

سلااااااااااااااااااااااااااااام

بالاخره فرصتی شد تا جشن قدم حلما گلی رو بگیرم! البته چشمتون روز بد نبینه مریض بودم حسابی ولی با این وجود جشنش رو گرفتم!!!

جشن قدم حلما جشن تاتی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا آبی و سفید Blue ghadam cinderella theme kid party

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

بنر خوش آمد جشن قدم حلما گلی جشن

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's بنر خوش آمد جشن قدم حلما گلی جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

ریسه جشن تولد با تم سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ریسه جشن تولد با تم سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

رد پا ها با تم سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's رد پا ها با تم سیندرلا ریسه جشن تولد با تم سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

نمای کلی میز تنقلات با تم سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

ماکت کفش سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

ماکت سه بعدی سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ماکت سه بعدی گیفت مقوایی سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ماکت سه بعدی گیفت مقوایی سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ماکت سه بعدی گیفت مقوایی سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

نی ها و قاشق چنگال با لیبل سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

کاپ کیک سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کاپ کیک سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کاپ کیک شکل کفش پاشنه بلند جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

کاپ کیک شکل کفش پاشنه بلند

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کاپ کیک شکل کفش پاشنه بلند جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کاپ کیک شکل کفش پاشنه بلند جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

گیفت سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's گیفت سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

بیسکوئیت های شکل پا جهت جشن قدم

 بیسکوئیت های شکل پا blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

بیسکوئیت پاپاتیا (گل)

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's بیسکوئیت پاپاتیا (گل) جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

بشقاب های تم سیندرلا

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

اینم خود ملکه ی زیبایی من! ... پرنسس حلما ی دوستداشتنی! بوسبوسبوس

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

خسته شدین؟

هنوز کلی عکس مونده!!!

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

و اما شام...

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

ژله سیندرلا محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ژله سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

ژله سیندرلا از نمای نزدیک محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ژله سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

سالاد الویه سیندرلا محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's سالاد الویه شکل سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

سالاد الویه سیندرلا محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's سالاد الویه شکل سیندرلا جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

ساندویچ الویه در نون سادویچی شکل کفش محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's ساندویچ الویه در نون سادویچی شکل کفش جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

بادمجون شکم پر شکل کفش محبت

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's بادمجون شکم پر شکل کفش دلمه بادمجان جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

پیراشکی گوشت شکل ماهی!! خوشمزه

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's پیراشکی گوشت شکل ماهی جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

ته چین مرغ خوشمزه

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

و اینم نمای کلی میز...

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

بادکنک بازی پرنسس کوچولو با مهمانان جشن

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

کفش بلورین سیندرلا!

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

و یه جمله قشنگ! قوی

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی

فایل قابل پرینت با کیفیت تزیینات رو هم بزودی اضافه خواهم کرد...

 blue cinderella theme party happy footprint birthday helma 17month's کفش بلورین سیندرلا! جشن قدم جشن تاتی حلما 17ماهگی اولین قدم مبارک تم تولد سیندرلا لباس آبی هرگز به گذشته برنگردید اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هرگز پرنسس نیم شد!

نظرتون چی بود؟؟؟

http://2nya.niniweblog.com/

پسندها (4)

نظرات (6)

آرميتا
21 فروردین 95 10:15
سلام خانمي فايل هاي قابل چاپ را كي زحمتشو مي كشيدي ؟
تبادل لینک
9 آبان 95 15:25
نینجا لینک شما کاربر گرامی را به تبادل لینک سه طرفه دعوت می نماید با تشکر
شادی آفرینان
8 اسفند 95 20:37
مجری تولد کودک هستیم. خدمات ما شامل بادکنک آرایی- صندلی بزرگسال و کودک - ارائه غذا در محل - فینگرفود- چیدمان کندی بار - بنر - آتلیه در منزل - 09391719221 - دفتر ستارخان 66900481 به وبلاگ ما سر بزنید و عکسها را ببینید.
مامانی عرفان و ارمان
31 خرداد 96 12:01
سلام لطفا تبادل لینک کنید . ممنون .
ندا
27 شهریور 96 0:55
سلام وقتتون بخیر خوشحال میشم از پیج گلسر های دست سازم در اینستاگرام دیدن کنید آدرس پیج @golesardarab
ثمين بانوثمين بانو
25 بهمن 96 11:53
عالی محبت