ژورنال دنیای نفیــــــــــس

کاشکی می شد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم

نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی

تزیین نقاب ویژه آقا پسرای ورزشی... میتونید به رنگ لباس ورزشی و با طرح رشته ورزشی دلخواه کودک تزیین کنید . یه نقاب به رنگ لباس ورزشی کودکتان تهیه کنید + فوم به دو رنگ متضاد با رنگ نقاب + چسب + قیچی لینک های مرتبط: نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح کفشدوزک   نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح زنبور نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح خرگوش آبی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز نقاب کودکتان را تزی...
10 ارديبهشت 1391

نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه

یه نقاب صورتی تهیه کنید + فوم قهوه ای و صورتی روشن + چسب فوم + چشم عروسکی + پنبه گلوله ای + پاپ کلینر خاکستری لینک های مرتبط: نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح کفشدوزک   نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح زنبور نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح خرگوش آبی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح سنجاب ...
10 ارديبهشت 1391

نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو

یه نقاب سبز رنگ تهیه کنید + فوم زرد + چسب فوم + چشم عروسکی + پنبه گلوله ای   لینک های مرتبط: نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح کفشدوزک   نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح زنبور نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح خرگوش آبی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح سنجاب ...
10 ارديبهشت 1391

نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح سنجاب

یه نقاب بنفش رنگ تهیه کنید + فوم به رنگ بنفش و بنفش روشن  + چسب فوم + چشم عروسکی + پنبه گلوله ای + پاپ کلینر خاکستری لینک های مرتبط: نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح کفشدوزک   نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح زنبور نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح خرگوش آبی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح سنجاب ...
10 ارديبهشت 1391

نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز

یه نقاب سبز تهیه کنید + چسب + چشم عروسکی + پنبه گلوله ای لینک های مرتبط: نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح کفشدوزک   نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح زنبور نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح خرگوش آبی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح هاپو نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح ورزشی نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح آقا موشه نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح غورباقه سبز نقاب کودکتان را تزیین کنید با طرح سنجاب ...
10 ارديبهشت 1391

کارت تبریک دوختنی

رسم های ریاضی دوره راهنمایی یادتون میاد؟ بدوزید یادتون میاد! الگو هم داره.... رسم های ریاضی دوره راهنمایی یادتون میاد؟ بدوزید یادتون میاد! میتونید از این الگو روی کاغذی که میخواین کارت تبریک درست کنید پرینت بگیرید. ...
7 ارديبهشت 1391

آموزش کاردستی با کاغذ

این آویز خیلی آسونه و میتوانید با کمک کودکان بسازید. مواد لازم: کاغذ A4 یا A5 قیچی چسب کمی ذوق و حوصله ! روش ساختن: ورق A4   را مثل شکل تا بزنید و اضافه اش را ببرید تا یک مثلث داشته باشید. مثلث بدست آمده را تا بزنید گلبرگ را برش بزنید. مطابق شکل ادامه برش ها را انجام دهید کار رو باز کنید از سه گلبرگ.. گلبرگ وسط را تا کنید به وسط و چسب بزنید این کار را با چهار گلبرگ انجام دهید یکی دیگه از همین کاردستی بسازید و از پشت بچسبانید و گلبرگ ها را طوری قرار دهید که برگ ها در کنار هم ...
3 ارديبهشت 1391