ژورنال دنیای نفیــــــــــس

کاشکی می شد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم

آموزش تصویری چند روش بافت موی ساده ولی زیبا :

چند روش بافت موی ساده ولی زیبا : - در این روش کافیست دو سمت سر را از ناحیه فرق سر شروع به بــافتن کنید و دو سر موهای بافته شده را با کلیپس، سنجاق سر و یا گل سر به هم وصل کنید.     - در ایـن روش مـوهـای خــود را با کش و یا گل سر دم اسبی کنید. سـپـس از پشـت دو دســته مو را سوا کنید. سپس جای دسته موی سـمت چپ را با دسته موی سمت راست عوض کنید. اکنون به کمک دو کش ویا گل سر دو دسته مو را در دو طرف دم اسبی مطابق شکل ببندید. - در ایـن روش کـه مشـابه روش اول است دو دسته مو از ناحیه فرق سـر جـدا کـرده و هـر کدام را به دور خود بپیچید. سپس دو دسته موی پیچیده شده را اینـبـار به دور هم ب...
28 ارديبهشت 1391

بافت فرانسوی توسط خود شخص

از جایی که می خواهید بافت را شروع کنید دسته ای مو بردارید . بهتر است با دو انگشت نشانه  دسته ی مو را به شکل V جدا کنید بطوری که انتهای تیز آن به طرف عقب سر باشد.           مو را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت از رو بزنید .       هر سه رشته را با کمک انگشتان دست چپ خود نگه دارید .      ابا انگشت نشانه ی دست راست تکه ی کوچکی از مو را از سمت راست سر برداشته و آن را به رشته ی سمت راست اضافه کرده و یک بافت ساده بزنید .   با کمک انگشتان دست راست رشت...
11 ارديبهشت 1391

بافت - مدل شاخه ی گل رز

بافت ساقه ی گل رز در واقع یک بافت ساده و کلاسیک است . این بافت می تواند با بافت ساده ی سه تایی نیز انجام شود ولی در اینجا من بافت رز را با نوع مارپیچ دوتایی توضیح می دهم .    نحوه ی بافت مارپیچ دوتایی را یاد بگیرید . از فرق سر تا انتهای گردن موی سر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید . مانند شکل از جلوی سر یک دسته مو بطور موازی برداشته و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید .     هر دو رشته را به تنهایی به طرف صورت بپیچید. ( در جهت عقربه های ساعت )   ولی در جهت  دور از صورت به طور ضربدری به دور  یکدیگر بپیچید. ( خلاف جهت عقربه های ساعت ) &n...
11 ارديبهشت 1391

بافت - مدل تاج آبشاری هلندی

قبل از یاد گرفتن این بافت ، نحوه ی بافت تاج راقبلا باید یاد گرفته باشید. تفاوت این بافت با بافت تاج در این است که دسته ای از مو بطور افشان در پشت سر رها می شود . این بافت نیز می تواند از نوع فرانسوی ، دوتایی ، یا هلندی و حتی پنج تایی  باشد. در اینجا نحوه ی بافت تاج آبشاری هلندی را توضیح می دهم:     مانند بافت تاج دسته ای از مو را که در شکل نشان داده شده است با کمک کلیپس جدا کنید.   مانند بافت تاج دسته ای از مو را به طور عمودی جدا کرده و آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت ساده از زیر بزنید.   مانند شکل از زیر بافت ساده و از بالای تاج سر دسته از...
11 ارديبهشت 1391

آموزش تصویری بافت فرانسوی + عکس

وقتی به بافت ساده لایه لایه مو از دو طرف سر در حین بافت اضافه شود . بافت فرانسوی ایجاد می گردد. . در بافت فرانسوی از بافت ساده از رو استفاده می شود . در زیر چگونگی بافت آن نشان داده می شود. دسته ای از مو را از جایی که می خواهید بافت شروع بشود جدا کنید .                       با فرو کردن انگشت نشانه و انگشت وسط مو به سه دسته ی مساوی تقسیم می‌شود .                    با کمک دست چپ این لایه را از بقیه مو جدا کنید....
11 ارديبهشت 1391

شش مدل موی دخترانه زیبا

مدل اول: پیچش موهای بلند خرگوشی و در مرکز سر به هم وصل کردن: مدل دوم : بافت موهای بلند خرگوشی در دو قسمت سر از جلو و وصل به موهای بافته شده در پشت سر به صورت حلقه :     مدل سوم : فرق زیکزاک و پیچش چند قسمتی موهای بلند : مدل چهارم : تقسیم موها به دو قسمت با فرق از وسط و با تقسیمهای هم اندازه بوسیله ی کش وصل به ادامه ی موهای پایین : مدل پنجم : تقسیم موها به قسمتهای مساوی و بستن آنها با کش و وصل انتهای موها به یکدیگر: مدل ششم : برای موهای کوتاه و کم، تقسیم به شکل ترمه ای و برگ : ل...
11 ارديبهشت 1391